Kampaania

Kampaania „Võida elamusi täis puhkus spaas“ finalistid ja reeglid:

Finalistid:

 1. KRISTEL KALMUS
 2. ETHEL LEPPÄNEN
 3. KATRINA LAPINA
 4. SVEA SAVIK
 5. EPP JOALA
 6. TOIVO SILD
 7. SIRJE VEIDEBAUM
 8. JAKO JÜRGENSON
 9. PIRET OTSMANN
 10. KRISTIINA TELLING
 11. AURIKA MEIMRE
 12. HYLJA TAIMELA

 

 1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania „Võida elamusi täis puhkus spaas“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Tartu mnt. 2, 10145,Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.eewww.mustamaekeskus.ee

 1. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad vähemalt 12-aastased kodanikud, va Korraldaja ja Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ja muud Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.

2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

2.3 Juhul kui osaleja on alla 18-aastane, peab temaga võidu korral kaasa reisima vähemalt 18-aastane kaaslane. Lisaks peab alla 18-aastasel reisijal olema vanema või seadusliku hooldaja kirjalik luba.

 1. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikus15.03–14.04.2019Mustamäe Keskuses. Kampaanias saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud tšekkidega, mis tähendab, et ostud peavad olema sooritatud vahemikus 15.03–14.04.2019.

4. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 15.03–14.04.2019. ükskõik millises Mustamäe Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10 € ost. Pärast ostu sooritamist saab osaleja müüjalt kupongi. Ostja peab täitma kupongi kõik väljad ning asetama täidetud kupongi Mustamäe Keskuse 1. või 2. korrusel asuvasse loosikasti. Iga vähemalt 10 € ostu eest antakse 1 kupong.

5.2 Kampaanias registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida ja võidu korral esitada. Juhul kui võitjal tšekki alles ei ole, loositakse välja uus võitja.

 1. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania auhind sisaldab:

Kampaania auhind sisaldab 300 € väärtuses ElamusSpa kinkekaarte.

Loosis on 3 (kolm) auhinda väärtuses 300 €. (6 x 50 € kinkekaart auhinna kohta). Kokku loositakse välja 900 € (üheksasada) väärtuses kinkekaarte.

Kinkekaardid kehtivad 1 (üks) aasta alates kampaania auhinda finaalloosimisest s o 27.04.2020

6.2 Finalistid loositakse välja neljal esmaspäeval (25.03, 01.04, 08.04 ja 15.04) selleks hetkeks loosikastidesse laekunud kupongide hulgast. Kõik vaheloosimisel välja loositud finalistid osalevad kampaania auhinna 3×300 € ElamuseSpa kinkekaart) loosimisel 27.04.2019. Finalistide nimed avaldatakse Mustamäe Keskuse Facebooki lehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust. Loosikastid asuvad Mustamäe Keskuse 1. Ja 2. korrusel.

6.2.1 Kampaania finalistid ja volitatud isikud peavad viibima 28.04.2019 finaalloosimisel Mustamäe Keskuses ja esitama võidu korral ostutšeki, millega võit võideti ja isikut tõendava dokumendi.

6.2.2 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 esitatud nõudeid.

6.2.3 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

6.2.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Mustamäe Keskus OÜ töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab Mustamäe Keskus OÜ-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;
 • kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;
 • võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks;
 • võitjate nimede avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kogutud andmeid säilitatakse kolm kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 31.07.2019. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot Mustamäe Keskus OÜ poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile info@mustamaekeskus.ee.Isikuandmete vastutav töötleja on Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145,Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee.

 1. MUUD SÄTTED

8.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

8.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma Facebooki lehel.

8.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.

8.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.

8.5 Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

8.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.

8.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145,Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee.Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.

 

KAMPAANIATE ARHIIV 2018:

Kampaania „Võida lõbus perereis Pariisi Disneylandi“ finalistid ja reeglid:

Võitjaks osutus HELIS HIRVE!

Palju õnne võitjale!

 1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania „Võida lõbus perereis Pariisi Disneylandi“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Tartu mnt. 2, 10145,Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.eewww.mustamaekeskus.ee

 1. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad vähemalt 12-aastased kodanikud, va Korraldaja ja Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ja muud Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.

2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

2.3 Juhul kui osaleja on alla 18-aastane, peab temaga võidu korral kaasa reisima vähemalt 18-aastane kaaslane. Lisaks peab alla 18-aastasel reisijal olema vanema või seadusliku hooldaja kirjalik luba.

 1. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 14.09.2018-14.10.2018.Mustamäe Keskuses. Kampaanias saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud tšekkidega, mis tähendab, et ostud peavad olema sooritatud vahemikus 14.09.2018-14.10.2018.

 1. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 1. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 14.09.2018-14.10.2018ükskõik millises Mustamäe Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10€ ost. Pärast ostu sooritamist saab osaleja müüjalt kupongi. Ostja peab täitma kupongi kõik väljad ning asetama täidetud kupongi Mustamäe Keskuse 1. korrusel asuvasse loosikasti. Iga vähemalt 10€ ostu eest antakse 1 kupong.

5.2 Kampaanias registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida ja võidu korral esitada. Juhul kui võitjal tšekki alles ei ole, loositakse välja uus võitja.

 1. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania auhinnaks on kuni 3000€ väärtuses perereis Pariisi Disneylandi, mis sisaldab edasi-tagasi lennupileteid (Tallinn-Pariis-Tallinn), transfeeri lennujaamast hotelli ja lahkumisel tagasi lennujaama, 2 ööd ööbimist hotellis Disneylandi lähedal, Disneylandi päevapileteid perele ning reisikindlustust. Lennupiletid on algusega Tallinnast.

Reisi korraldaja on Estravel OÜ.

Kampaania vaheauhindadeks on auhinnad Mustamäe Keskuselt.

6.2 Auhind kehtib reisimiseks perioodil 10.01.2019-01.06.2019. Auhinnareis peab toimuma enne 01.06.2019.

6.3 Reisi toimumiseks sobiva aja valib võitja. Reis saab toimuda ajavahemikul 10.01.2019-01.06.2019. Reisiperiood kooskõlastatakse reisikorraldajaga kirjalikult.

6.4 Reisi kuupäevad ja reisijate nimed tuleb kinnitada hiljemalt 30 päeva peale võitu.

6.5 Reisijate nimede ja reisikuupäevade muutmine pärast kinnitust ei ole võimalik.

6.6 Auhind ei sisalda kohapealseid isiklikke kulutusi. Kui võidureis osutub soodsamaks kui 3000€, siis hinnavahet ei kompenseerita.

6.7 Enne võitja väljaselgitamist loositakse neljal esmaspäeval (24.09.2018, 01.10.2018 ja 08.10.2018 ja 15.10.2018) selleks hetkeks loosikastidesse laekunud kupongide hulgast välja vaheauhindade võitjad ja kaksteist finalisti, kes osalevad avalikul loosimisel 20.10.2018. kell 13.00 Mustamäe Keskuses. Finalistide nimed avaldatakse Mustamäe Keskuse Facebooki lehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.

6.7.1 Kõik finalistid ja volitatud isikud peavad viibima 20.10.2018 finaalloosimisel Mustamäe Keskuses ja esitama võidu korral ostutšeki, millega võit võideti ja isikut tõendava dokumendi.

6.7.2 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 esitatud nõudeid.

6.7.3 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

6.7.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

 1. MUUD SÄTTED

7.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

7.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma Facebooki lehel.

7.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.

7.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.

7.5 Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

7.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.

7.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145,Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee.Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.


Tutvu Mustamäe Keskuse privaatsuspoliitikaga

Alates 25. maist jõustus Euroopa Liidus uus andmekaitse regulatsioon. Selle eesmärgiks on aidata Sul tõhusamalt kasutada oma isikuandmete kaitsega seonduvaid õigusi. Sinu andmete kaitse on Mustamäe Keskuse jaoks väga oluline. Seetõttu oleme Sulle mõeldes kõik vajaliku info kokku kogunud privaatsuspoliitikasse. Tutvu Mustamäe Keskuse privaatsuspoliitikaga lähemalt SIIN.

“Võida nädalavahetus kevadises Pärnus” kampaania on lõppenud. Õnnelik võitja on Annika Kosenkranius. Palju õnne Sulle!

Finalistid:

 • 26.03: Anneli Must, Inna Kõrgemaa, Eero Petrov
 • 02.04: Raido Malõšev, Kadri Tarkin, Ilona Hanni
 • 09.04: Marlys Aljasmäe, Katrin Liblik, Teele Seire
 • 16.04: Sven Viilmaa, Annika Kosenkranius, Keit Kõresaar

Lisaauhinnad Valgeranna Seikluspargilt:

 • 26.03: Terje Veide, Ursula Mesikäpp
 • 02.04: Anneli Lindemann, Kristel Rebane
 • 09.04: Jelena Lavrenova, Helle Simmul
 • 16.04: Siim Koff, Timo Jantson

Kampaania „Võida nädalalõpp kevadises Pärnus“ reeglid:

1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania „Võida nädalalõpp kevadises Pärnus“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee www.mustamaekeskus.ee

2. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad vähemalt 12-aastased kodanikud, va Korraldaja ja Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ja muud Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.

2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

2.3 Juhul kui osaleja on alla 18-aastane, peab temaga võidu korral kaasa reisima vähemalt 18-aastane kaaslane. Lisaks peab alla 18-aastasel reisijal olema vanema või seadusliku hooldaja kirjalik luba.

3. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 15.03.2018-15.04.2018 Mustamäe Keskuses. Kampaanias saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud tšekkidega, mis tähendab, et ostud peavad olema sooritatud vahemikus 15.03.2018-15.04.2018.

4. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 15.03.2018-15.04.2018. ükskõik millises Mustamäe Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10€ ost. Pärast ostu sooritamist saab osaleja müüjalt kupongi. Ostja peab täitma kupongi kõik väljad ning asetama täidetud kupongi Mustamäe Keskuse 1. korrusel asuvasse loosikasti. Iga vähemalt 10€ ostu eest antakse 1 kupong.

5.2 Kampaanias registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida ja võidu korral esitada. Juhul kui võitjal tšekki alles ei ole, loositakse välja uus võitja.

6. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania peaauhind sisaldab:

2 ööd Hedon Spa&Hotelli superior toas ja Vaikse Spa külastust kahele.

3-käigulist õhtusööki kahele menüüst vabal valikul koos pokaali majaveiniga a’la carte restoranis Raimond.

6.2 Kampaania peaauhinda saab lunastada kuni 21.06.2018.

6.3 Puhkuse toimumiseks sobiva aja valib võitja. Puhkus saab toimuda ajavahemikul 21.04.2018- 21.06.2018. Periood kooskõlastatakse korraldajaga kirjalikult.

6.4 Puhkuse kuupäevad ja reisijate nimed tuleb kinnitada hiljemalt 30 päeva enne reisi toimumist.

6.5 Puhkusel osalejate nimede ja puhkuse kuupäevade muutmine pärast kinnitust ei ole võimalik.

6.6 Auhind ei sisalda kohapealseid isiklikke kulutusi.

6.7 Lisaks loositakse neljal esmaspäeval (26.03, 02.04, 09.04, 16.04) selleks hetkeks loosikastidesse laekunud kupongide hulgast välja lisaauhinnad. Lisaauhinnaks on kaks kinkepiletit kahele Valgeranna Seikluspargilt. Seikluspargi piletid kehtivad hooajal 2018. Võitjate nimed avaldatakse Mustamäe Keskuse Facebooki lehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.

6.7.1 Kampaanias osalejad ja volitatud isikud peavad viibima 21.04.2018. finaalloosimisel Mustamäe Keskuses ja esitama võidu korral ostutšeki, millega võit võideti ja isikut tõendava dokumendi.

6.7.2 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 esitatud nõudeid.

6.7.3 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

6.7.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

7. MUUD SÄTTED

7.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

7.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma Facebooki lehel.

7.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.

7.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.

7.5 Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

7.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.

7.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.

 


ARHIIV 2017:

Mustamäe Keskuse kampaania “Tasuta* lõunad on olemas!”võitja Eva-Kai Saar.

Reeglid:

1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania “Tasuta* lõunad on olemas!” (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), A. H. Tammsaare tee 104a, 12918, Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee www.mustamaekeskus.ee

2. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad kodanikud, välja arvatud Korraldaja töötajad, tarbijamängu loonud reklaamiagentuur ja muud Tarbijamängu loomisega seotud isikud, samuti nende perekonnaliikmed.

2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

2.3 Kampaanias saab osaleda loosikupongiga, mis on täidetud Mustamäe Keskuses kampaania perioodil kogutud templitega.

 3. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub Korraldaja territooriumil asuvates söögikohtades ajavahemikus 16.10.2017 – 26.11. 2017

4. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 5. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks peab osaleja ostma kampaania perioodil ükskõik millisest Mustamäe Keskuse söögikohast vähemalt 5 euro eest ja fikseerima ostu söögikohas templiga. Kogudes kokku 5 erinevat templit, on kuues eine osalejale ükskõik millises Mustamäe Keskuse söögikohas 5 eurot soodsama hinnaga.

5.2 Viie “Tasuta* lõunad on olemas!” kampaania templiga täidetud templikaardi esitamisel on kuues eine kampaania perioodil 5€ soodsam. 5€ soodsam eine on võimalik lunastada kampaania perioodil esmaspäevast reedeni.

5.3 Templikaardil tuleb fikseerida ka kuues eine templiga.

5.4 Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.

 6. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania auhind on 50€ väärtuses õhtusöök Mustamäe Keskuses tarbija poolt templikaardil märgitud lemmiktoidukohas.

6.2 Auhinna loosimisel osalevad kõik täidetud templikaardid, mis on laekunud Mustamäe Keskuse loosikastidesse. Auhinna loosimine toimub 27.11.2017 Mustamäe Keskuse aatriumis.

6.3 Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist (arvestades nädalavahetusi ja pühasid).

6.4 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 väljatoodud nõudeid.

6.5 Auhind väljastatakse tarbijamängus osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

6.6 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

7. MUUD SÄTTED

7.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

7.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma Facebooki lehel.

7.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.

7.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.

7.5 Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

7.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.

7.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.

 

*Tasuta 5€ väärtuses.

————————————————————————————————————————

Kampaania „Võida reis Londonisse“ reeglid:

 1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania „Võida reis Londonisse“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee www.mustamaekeskus.ee

 1. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad vähemalt 12-aastased kodanikud, va Korraldaja ja Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ja muud Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.

2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

2.3 Juhul kui osaleja on alla 18-aastane, peab temaga võidu korral kaasa reisima vähemalt 18-aastane kaaslane. Lisaks peab alla 18-aastasel reisijal olema vanema või seadusliku hooldaja kirjalik luba.

 1. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 15.09.2017-15.10.2017. Mustamäe Keskuses. Kampaanias saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud tšekkidega, mis tähendab, et ostud peavad olema sooritatud vahemikus 15.09.2017-15.10.2017.

 1. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 1. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 15.09.2017-15.10.2017 ükskõik millises Mustamäe Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10€ ost. Pärast ostu sooritamist saab osaleja müüjalt kupongi. Ostja peab täitma kupongi kõik väljad ning asetama täidetud kupongi Mustamäe Keskuse 1. korrusel asuvasse loosikasti. Iga vähemalt 10€ ostu eest antakse 1 kupong.

5.2 Kampaanias registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida ja võidu korral esitada. Juhul kui võitjal tšekki alles ei ole, loositakse välja uus võitja.

 1. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania auhind sisaldab 4-päevast reisi koos lendudega Londonisse ja tagasi,  majutust 2-le (3 ööd) ja 300€ reisiraha.

Lennupiletid on algusega Tallinnast.

Reisitšeki väljaandja on Fix Travel OÜ.

6.2 Reisitšekk hakkab kehtima selle väljastamisest alates ja kehtib 15.11.2017- 01.05.2018, välja arvatud ajavahemikus 10.12 2017 – 10.01 2018. See tähendab, et auhinnareis peab toimuma enne 01.05.2018.

6.3 Reisi toimumiseks sobiva aja valib võitja. Reis saab toimuda ajavahemikul 15.11.2017- 01.05.2018, välja arvatud ajavahemikus 10.12 2017 – 10.01 2018. Reisiperiood kooskõlastatakse reisikorraldajaga kirjalikult.

6.4 Reisi kuupäevad ja reisijate nimed tuleb kinnitada hiljemalt 30 päeva enne reisi toimumist.

6.5 Reisijate nimede ja reisikuupäevade muutmine pärast kinnitust ei ole võimalik.

6.6 Auhind ei sisalda kohapealseid isiklikke kulutusi.

6.7 Enne võitja väljaselgitamist loositakse neljal esmaspäeval (25.09.2017, 02.10.2017, 09.10.2017 ja 16.10.2017) selleks hetkeks loosikastidesse laekunud kupongide hulgast välja kaksteist finalisti, kes osalevad avalikul loosimisel 21.10.2017. Mustamäe Keskuses. Finalistide nimed avaldatakse Mustamäe Keskuse Facebooki lehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.

6.7.1 Kõik finalistid ja volitatud isikud peavad viibima 21.10.2017 finaalloosimisel Mustamäe Keskuses ja esitama võidu korral ostutšeki, millega võit võideti ja isikut tõendava dokumendi.

6.7.2 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 esitatud nõudeid.

6.7.3 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

6.7.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

 1. MUUD SÄTTED

7.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

7.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma Facebooki lehel.

7.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.

7.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.

7.5 Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

7.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.

7.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.