Kampaania kestab
13.09-13.10.2019

UNISTUSED TÄITUVAD!

Reisile viib:
Osta Mustamäe Keskusest
vähemalt 10 € eest ja võid võita
1000 € REISIRAHA!

REGISTREERI TŠEKK

Kampaania „Unistused täituvad“ reeglid

 • 1KORRALDAJA
  • 1.1Kampaania „Unistused täituvad“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee www.mustamaekeskus.ee
 • 2OSALEMISE TINGIMUSED
  • 2.1Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad vähemalt 12-aastased elanikud, va Korraldaja ja Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ja muud Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.
  • 2.2Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.
  • 2.3Juhul kui osaleja on alla 18-aastane, peab temaga võidu korral kaasa reisima vähemalt 18-aastane kaaslane. Lisaks peab alla 18-aastasel reisijal olema vanema või seadusliku hooldaja kirjalik luba.
 • 3TARBIJAMÄNGU KESTUS
  • 3.1Tarbijamäng toimub ajavahemikus 13.09.2019-13.10.2019. Mustamäe Keskuses. Kampaanias saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud tšekkidega, mis tähendab, et ostud peavad olema sooritatud vahemikus 13.09.2019-13.10.2019.
 • 4SEADUSANDLUS
  • 4.1Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.
  • 4.2Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
 • 5TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID
  • 5.1Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 13.09.2019-13.10.2019 ükskõik millises Mustamäe Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10€ ost. Pärast mainitud tingimustele vastava ostu sooritamist saab tarbija osaleda Tarbijamängus, registreerides Tarbijamängu perioodil Ostutšeki veebilehel www.mustamaekeskus.ee/kampaania sisestades järgmise info:
   • 5.1.1Ostutšeki numbri.
   • 5.1.2Ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
  • 5.2Tarbijamängu saab punktile 5.1 vastava Ostutšeki registreerida kuni 13.10.2019 kell 23.59.
  • 5.3Kampaanias registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida ja võidu korral esitada. Juhul kui võitjal tšekki alles ei ole, loositakse välja uus võitja.
  • 5.4Üks osaleja võib tarbijamängus osaleda piiramatul arvul kordi, kui tal on olemas iga ostu tõenduseks eraldi Ostutšekk. Ühe Ostutšekiga saab osaleda ühel korral.
  • 5.5Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.
 • 6KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD
  • 6.1Kampaania auhind sisaldab 1000 (tuhande) euro suurust reisitšekki/kinkekaarti. Reisitšeki väljaandja on TOP10 Reisipakkumised. Kinkekaarti (koodi) ei saa vahetada rahaks.
  • 6.2Kinkekaart kehtib 1 aasta alates väljaandmise kuupäevast.
  • 6.3Kinkekaardi saab lunastada ainult Top10reisipakkumised veebikeskkonnas. Võitjale saadetakse kinkekoodi, mille tuleb reisi broneerides sisestada sooduskoodi lahtrisse.
  • 6.4Reisijate nimesid ei pea reisibürooga kooskõlastama.
  • 6.5Auhind ei sisalda kohapealseid isiklikke kulutusi.
  • 6.6Enne võitja väljaselgitamist loositakse neljal esmaspäeval (23.09.2019, 30.09.2019, 07.10.2019 ja 14.10.2019) selleks hetkeks registreeritud tšekkide hulgast välja kolm (kokku kaksteist) finalisti, kes osalevad avalikul loosimisel 26.10.2019. Mustamäe Keskuses. Finalistide nimed avaldatakse Mustamäe Keskuse Facebooki lehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.
   • 6.6.1Kõik finalistid ja volitatud isikud peavad viibima 26.10.2019 finaalloosimisel Mustamäe Keskuses ja esitama võidu korral ostutšeki, millega võit võideti ja isikut tõendava dokumendi.
   • 6.6.2Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 esitatud nõudeid.
   • 6.6.3Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
   • 6.6.4Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
 • 7MUUD SÄTTED
  • 7.1Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.
  • 7.2Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma Facebooki lehel.
  • 7.3Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.
  • 7.4Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.
  • 7.5Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
  • 7.6Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.
  • 7.7Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.