Kampaania

KAMPAANIA “SÜGISPREEMIA” REEGLID

FINALISTID

Loosimine 13.09: Elika Viisel, Tatjana Varik, Epp Lepiku, Kadri Muoni ja Ljudmilla Kužnetsova
Loosimine 20.09: Kristina Pärnaste, Mare Kurvits, Mart Pärtna, Anne Kannel ja Marika Ööpik
Loosimine 27.09: Natalja Nazarov, Andres Aruaas, Alise Tepp, Mariana Maidla ja Hindrek Ülemaantee
Loosimine 04.10: Jevgenia Larionova, Merike Tihkan, Egle Aumeste, Katerina Lindeberg ja Irina Jakkimainen

 

1. KORRALDAJA

1.1  Kampaania „Sügispreemia“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja),
asukoht Viru väljak 2, Tallinn 10111, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee, www.mustamaekeskus.ee

2. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad vähemalt 12-aastased elanikud, va Korraldaja ja Tarbijamängu
loonud reklaamiagentuuri töötajad ja muud Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.
2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

3. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 03.09.2021-03.10.2021.
Mustamäe Keskuses. Kampaanias saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud tšekkidega, mis tähendab, et
ostud peavad olema sooritatud vahemikus 03.09.2021-03.10.2021.

4. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.
4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 03.09.2021 -03.10.2021 ükskõik millises Mustamäe Keskuse
kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10€ ost. Pärast ostu sooritamist saab osaleja müüjalt kupongi. Ostja peab täitma kupongi kõik väljad ning asetama täidetud kupongi Mustamäe Keskuse 1. korrusel asuvasse loosikasti. Iga vähemalt 10€ ostu eest antakse 1 kupong.
5.2 Tarbijamängu saab punktile 5.1 vastava kupongi loosikasti panna kuni 03.10 kell 23.59.
5.3 Kampaanias registreeritud Ostutšekk tuleb alles hoida ja võidu korral esitada. Juhul kui võitjal Ostutšekki alles ei ole,
loositakse välja uus võitja.
5.4 Üks osaleja võib tarbijamängus osaleda piiramatul arvul kordi, kui tal on olemas iga ostu tõenduseks eraldi Ostutšekk.
Ühe Ostutšekiga saab osaleda ühel korral.
5.5 Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele,
kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.

6. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania auhind sisaldab 10×200€ (kakssada) väärtuses Mustamäe Keskuse osturaha, mis kehtib Mustamäe
Keskusest ostude sooritamisel. Mustamäe Keskuse osturaha antakse välja 10€ voucheritena. Mustamäe Keskuse Osturaha väljaandja on Korraldaja. Mustamäe Keskuse Osturaha ei saa vahetada sularaha vastu.
6.2 Mustamäe Keskuse Osturaha kehtib kuus kuud alates väljaandmise kuupäevast.
6.3 Enne 3 (kolme) võitja väljaselgitamist loositakse neljal esmaspäeval (13.09.2021, 20.09.2021, 27.09.2021 ja 04.10.2021) selleks hetkeks loosikasti asetatud kupongide hulgast välja viis (kokku kakskümmend) finalisti, kes osalevad avalikul finaal loosimisel 17.10.2021 Mustamäe Keskuses. Finalistide nimed avaldatakse Mustamäe Keskuse kodulehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.

6.3.1 Kõik finalistid ja volitatud isikud peavad viibima 17.10.2021 finaalloosimisel Mustamäe Keskuses ja esitama
võidu korral Ostutšeki, millega võit võideti ja isikut tõendava dokumendi.
6.3.2 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt Tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna
kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 esitatud nõudeid.
6.3.3 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
6.3.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

7. MUUD SÄTTED

7.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja
otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid
reegleid järgivale osalejale.
7.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma
kodulehel.
7.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud
eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.
7.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal
ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest
kampaaniaveebis.
7.5 Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete
andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
7.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.
7.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu
Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Viru väljak 2, Tallinn Harjumaa 10111, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.