Kampaania

Mustamäe Keskuse kampaania “Võida üheks nädalavahetuseks Subaru Foresteri kasutusõigus” võitja ja reeglid.

Õnnelik võitja on – MARI SEPPEL!

 

1. KAMPAANIA KORRALDAJA.

1.1 Kampaania “Võida üheks nädalavahetuseks Subaru Foresteri kasutusõigus”(edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja),Tammsaare tee 104a, 12918 Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee, koduleht www.mustamaekeskus.ee.

2. TOIMUMISE AEG & KOHT

2.1 Ostes kampaaniaperioodil 03.07-23.07.2017 mistahes Mustamäe Keskuse kauplusest, söögikohast või kinost vähemalt 10 euro eest, osaletakse loosimises, mille auhinnaks on Subaru Forresteri kasutusõigus üheks nädalavahetuseks.

3. OSALEMISE TINGIMUSED

3.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb osta kampaaniaperioodil Mustamäe Keskusest vähemalt 10 euro eest.

3.2 Osaleda ei ole lubatud Tarbijamängu korraldanud ettevõtte töötajatel, nende pereliikmetel ja sugulastel.

4. AUHINNAD JA TINGIMUSED

4.1 Tarbijamängu auhinnaks on Subaru Foresteri

kasutusõigus üheks nädalavahetuseks.

4.2 Auhinna loosimine toimub 24.07.2017 kell 14.00 keskuse aatriumis.

4.3 Korraldaja võtab võitjaga auhinna üleandmiseks personaalselt ühendust ühe nädala jooksul pärast loosimist.

4.4 Võitja nimi avaldatakse loosimisele järgneval päeval Mustamäe Keskuse kodulehel www.mustamaekeskus.ee.

4.5 Auhind väljastatakse võitjale või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kas Mustamäe Keskuses või vastavalt kokkuleppele.

4.6 Tarbijamängu auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

4.7 Kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (va Korraldaja süü tõttu), ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

5. LOOSIMINE

5.1 Auhindade loosimisel osalevad kõik kupongid, mis on hiljemalt 23.07.2017 laekunud Mustamäe Keskuse 1. korrusel asuvasse loosikasti.

5.2 Korraldaja võtab võitjaga ühendust e-posti või telefoni teel ja võitja nimi avaldatakse loosimisele järgneval päeval Mustamäe Keskuse kodulehel www.mustamaekeskus.ee.

5.3 Auhinnad loositakse välja 24.juulil kell 14.00 Mustamäe Keskuse aatriumis.

6. OSALEMINE

6.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 03.07-23.07.2017 ükskõik millises Mustamäe Keskuse kaupluses, söögikohas või kinos vähemalt 10eurone ost. Ostja saab müüjalt kupongi, mille kõik väljad peab ta täitma ning pistma täidetud kupongi Mustamäe Keskuse 1. korrusel asuvasse loosikasti. Iga üle 10 eurose ostu eest antakse 1 kupong.

6.2 Selleks, et tõestada oma ostu sooritamist ja kindlustada oma osalemine loosimises, tuleb ostutšekk alles hoida!

7. LISAINFORMATSIOON

7.1 Tarbijamängu Korraldajal on õigus küsida enne auhinna väljaandmist ostutšekki, et kontrollida selle ehtsust.

7.2 Korraldaja kasutab kampaanias osalevate isikute andmeid (juhul kui nad on andnud nõusoleku Mustamäe Keskuse uudiskirjaga liitumiseks) ainult Mustamäe Keskuse andmebaasis uudiskirja edastamiseks. Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ja ei edastata kolmandatele isikutele, organisatsioonidele jt.

7.3 Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

7.4 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt meedia vahendusel.

7.5 Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 

 

 

Mustamäe Keskuse kampaania “Tasuta* lõunad on olemas!” reeglid:

1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania “Tasuta* lõunad on olemas!” (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), A. H. Tammsaare tee 104a, 12918, Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee www.mustamaekeskus.ee

2. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad kodanikud, välja arvatud Korraldaja töötajad, tarbijamängu loonud reklaamiagentuur ja muud Tarbijamängu loomisega seotud isikud, samuti nende perekonnaliikmed.

2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

2.3 Kampaanias saab osaleda loosikupongiga, mis on täidetud Mustamäe Keskuses kampaania perioodil kogutud templitega.

 3. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub Korraldaja territooriumil asuvates söögikohtades ajavahemikus 05.06.2017 – 16.07. 2017

4. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 5. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks peab osaleja ostma kampaania perioodil ükskõik millisest Mustamäe Keskuse söögikohast vähemalt 5 euro eest ja fikseerima ostu söögikohas templiga. Kogudes kokku 5 erinevat templit, on kuues eine osalejale ükskõik millises Mustamäe Keskuse söögikohas 5 eurot soodsama hinnaga.

5.2 Viie “Tasuta* lõunad on olemas!” kampaania templiga täidetud templikaardi esitamisel on kuues eine kampaania perioodil 5€ soodsam. 5€ soodsam eine on võimalik lunastada kampaania perioodil esmaspäevast reedeni.

5.3 Templikaardil tuleb fikseerida ka kuues eine templiga.

5.4 Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.

 6. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania auhind on 50€ väärtuses õhtusöök Mustamäe Keskuses tarbija poolt templikaardil märgitud lemmiktoidukohas.

6.2 Auhinna loosimisel osalevad kõik täidetud templikaardid, mis on laekunud Mustamäe Keskuse loosikastidesse. Auhinna loosimine toimub 18.07.2017 Mustamäe Keskuse aatriumis.

6.3 Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist (arvestades nädalavahetusi ja pühasid).

6.4 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 väljatoodud nõudeid.

6.5 Auhind väljastatakse tarbijamängus osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

6.6 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

7. MUUD SÄTTED

7.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

7.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma Facebooki lehel.

7.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.

7.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.

7.5 Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

7.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.

7.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.

 

*Tasuta 5€ väärtuses.