Palju õnne!

13.03 loosimise võitja: Meribel Vägi

20.03 loosimise võitja: Inna Arutyunova

27.03 loosimise võitja: Ahti Ilau

03.04 loosimise võitja: Marina Tarian

10.04 loosimise võitja: Karl Erik Rumm

16.04 lisaloosimise võitjad: Ilana Kauge, Sigrit Lilloja, Liina Stern, Rita Sidorova, Liisi Karindi

 

Kampaania „Kevadpreemia“ reeglid

1. KORRALDAJA

1.1 Kampaania „Kevadpreemia“ (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Mustamäe Keskus OÜ (edaspidi Korraldaja), asukoht Viru väljak 2, Tallinn 10111, Eesti Vabariik, reg kood 12001163, e-post info@mustamaekeskus.ee www.mustamaekeskus.ee

2. OSALEMISE TINGIMUSED

2.1 Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad vähemalt 12-aastased elanikud, va Korraldaja ja Tarbijamängu loonud reklaamiagentuuri töötajad ja muud Tarbijamängu loosimisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.

2.2 Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.

3. TARBIJAMÄNGU KESTUS

3.1 Tarbijamäng toimub ajavahemikus 10.03.2023-09.04.2023. Mustamäe Keskuses. Kampaanias saab osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud tšekkidega, mis tähendab, et ostud peavad olema sooritatud vahemikus 10.03.2023-09.04.2023.

4. SEADUSANDLUS

4.1 Tarbijamängu korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2 Kõik Tarbijamängus tekkinus küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. TARBIJAMÄNG JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID

5.1 Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 10.03.2023-09.04.2023.
ükskõik millises Mustamäe Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10€ ost. Pärast ostu sooritamist saab osaleja müüjalt kupongi. Ostja peab täitma kupongi kõik väljad ning asetama täidetud kupongi Mustamäe Keskuse 1. korrusel asuvasse loosikasti.
Iga vähemalt 10€ ostu eest antakse 1 kupong.

5.2 Tarbijamängu saab punktile 5.1 vastava kupongi loosikasti panna kuni 09.04.2023 kell 23.59.

5.3 Kampaanias registreeritud Ostutšekk tuleb alles hoida ja võidu korral esitada. Juhul kui võitjal Ostutšekki alles ei ole, loositakse välja uus võitja.

5.4 Üks osaleja võib tarbijamängus osaleda piiramatul arvul kordi, kui tal on olemas iga ostu tõenduseks eraldi Ostutšekk. Ühe Ostutšekiga saab osaleda ühel korral.

5.5 Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.

6. KAMPAANIA AUHIND, TINGIMUSED JA ANDMISE KORD

6.1 Kampaania auhind sisaldab 10×200€ (kakssada) väärtuses Mustamäe Keskuse Osturaha, mis kehtib Mustamäe Keskusest ostude sooritamisel. Mustamäe Keskuse Osturaha antakse välja 10€ voucheritena.
Mustamäe Keskuse Osturaha väljaandja on Korraldaja.
Mustamäe Keskuse Osturaha ei saa vahetada sularaha vastu.
Mustamäe Keskuse Osturaha ei saa kasutada teiste kinkekaartide ega retseptiravimite soetamiseks.

6.2 Mustamäe Keskuse Osturaha kehtib kuus kuud alates väljaandmise kuupäevast.

6.3 Osturaha võitjad loositakse välja viiel esmaspäeval (13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 10.04). Igal esmaspäeval loositakse välja 1 (üks) võitja. Viimasel nädalal loositakse veel 5 (viis) üllatusvõitjat. Võitjate nimed avaldatakse Mustamäe Keskuse kodulehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.

6.3.1 Kõik võitjad peavad võidu korral esitama Ostutšeki, millega võit võideti ja isikut tõendava dokumendi.

6.3.2 Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt Tarbijamängus registreeritud infole. Auhinna kättesaamiseks peab võitja täitma punktis 2 esitatud nõudeid.

6.3.3 Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.

6.3.4 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

7. MUUD SÄTTED

7.1 Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

7.2 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt oma kodulehel.

7.3 Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks.

7.4 Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis.

7.5 Tarbijamängus osaleja poolt Tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

7.6 Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.

7.7 Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale: Mustamäe Keskus OÜ, Viru väljak 2, Tallinn Harjumaa 10111, Eesti Vabariik, e-post info@mustamaekeskus.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse niipea, kui mõistlikult võimalik.